ROMEIN

De aanleiding voor het bouwen van ons kennismanagementsysteem ROMEIN komt voort uit:

 • Onvoldoende grip op wet- en regelgeving
  • ongewenste verrassingen in project
  • onvoldoende risicomanagement en complexiteit wet- & regelgeving
 • Onvoldoende inzicht in beschikbaarheid relevante informatie
  • vergeten/niet kunnen vinden
  • verouderde regelgeving
  • lang zoeken/te laat in project pas duidelijkheid
 • Communicatie over eerdere onderzoeken/procedures onduidelijk
  • herhaling van eerder werk
  • onderzoeken dubbel of onvolledig
  • (onderlinge) afhankelijkheden niet duidelijk
  • kennisdeling
Alle genoemde onderdelen zitten verwerkt in ons systeem. Neem contact op voor een demonstratie op locatie!