HOME

Faalkosten voortkomend uit vastgoedontwikkelingen zijn in de laatste 10 jaar procentueel fors gestegen. Het onderzoeks- bureau USP markering Consultancy heeft becijferd dat in 2001 dit reeds 7,7% van de omzet was. Tien jaar later, in 2010, lag dit op 11,4%.

Gelet op de economische crisis van de afgelopen jaren die met name de bouwsector heeft geraakt, is er eens te meer een reden om deze kosten te reduceren.

Rocura ontwikkelt samen met de Kring Vastgoed Zuid-Nederland (samenwerkingsverband van 37 woningcorporaties in Zuid-Nederland) het kennismanagementsysteem ROMEIN voor het reduceren van faalkosten door inzicht in en grip te krijgen op wet- en regelgeving bij bouwprojecten.